စုံစမ်းမေးမြန်းရန်

ကျောင်းလခနှင့်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အသေးစိတ်

လျှောက်လွှာကြေး

၂၀၀၀၀ယန်း

တစ်နှစ်စာကျောင်းလခ

၆၆၀,၀၀၀ယန်း

ဝင်ကြေး: 50,000 ယန်း
ကျူရှင်ကြေး: 540,000 ယန်း
(၁ နှစ်စာကျူရှင်ခ)
သင်ကြားရေးပစ္စည်းကြေး - ၂၀၀၀၀ ယန်း
(များစွာသောသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊အစမ်းစာမေးပွဲများ၊ အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ)
ကျောင်းပိုင်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခ - ယန်း ၅၀၀၀၀
(ကျောင်းအဆောက်အဦးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဆောက်အအုံများအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစရိတ်)

အခြားကုန်ကျစရိတ်များ

၆၅၀၀၀ယန်း

အခွန်: 54,000 ယန်း
(ကျောင်လခးအခွန် ၁၀% ကိုအခွန်ရုံးသို့ပေးရပါသည်)
မတော်တဆအာမခံအာမခံ (၁ နှစ်) - ယန်း ၆၀၀၀
(ဒဏ်ရာအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံ)
ဂျပန်နိုင်ငံသို့၀င်ရောက်ပြီးချက်ချင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခ၅၀၀၀ယန်း
(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မူ့ဌာနသတ်မှတ်ထားသေနိုင်ငံဝင်ပီးနောက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု)

တစ်ကြိမ်တည်းငွေပေးချေမှုနှင့်နှစ်ဝက်အရစ်ကျပေးချေမူ့နှင့်ပတ်သက်၍

ကျောင်းလခကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်စေ၊ အရစ်ကျဖြစ်စေရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငွေပေးချေမူ့သည်
အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်

၄လပိုင်းကျောင်းသား ပေးဆောင်ရမည့်လ ကျောင်းဝင်သည့်အခါ(ပထမမြောက်နှစ်) ဒုတိယနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်နေ့(ဒုတိယနှစ်)
တစ်ကြိမ်ထဲပေးဆောင်ခြင်း ၇၄၅၀၀၀ယန်း ၆၇၅၀၀၀ယန်း
အရစ်ကျပေးဆောင်သည့်လ ကျောင်းဝင်ချိန် ကျောင်းဝင်နှစ်သြဂုတ်လကုန် ဒုတိယနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန် ဒုတိယနှစ်သြဂုတ်လကုန်
အရစ််ကျပေးဆောင်ခြင်း ၄၁၀၀၀၀ယန်း ၃၃၅၀၀၀ယန်း ၃၄၀၀၀၀ယန်း ၃၃၅၀၀၀ယန်း
၇လပိုင်းကျောင်းသား ပေးဆောင်ရမည့်လ ကျောင်းဝင်သည့်အခါ(ပထမမြောက်နှစ်) ဒုတိယနှစ်မေလကုန်(ဒုတိယနှစ်)
တစ်ကြိမ်ထဲပေးဆောင်ခြင်း ၇၄၅၀၀၀ယန်း ၅၀၇၅၀၀ယန်း
အရစ်ကျပေးဆောင်သည့်လ ကျောင်းဝင်ချိန် ကျောင်းဝင်နှစ်နိုဝင်ဘာလကုန် ဒုတိယနှစ်မေလကုန် ဒုတိယနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်
အရစ််ကျပေးဆောင်ခြင်း ၄၁၀၀၀၀ယန်း ၃၃၅၀၀၀ယန်း ၃၄၀၀၀၀ယန်း ၁၆၇၅၀၀ယန်း
၁၀လပိုင်းကျောင်းသား ပေးဆောင်ရမည့်လ ကျောင်းဝင်သည့်အခါ(ပထမမြောက်နှစ်) ဒုတိယနှစ်သြဂုတ်လကုန်(ဒုတိယနှစ်)
တစ်ကြိမ်ထဲပေးဆောင်ခြင်း ၇၄၅၀၀၀ယန်း ၃၄၀၀၀၀ယန်း
အရစ်ကျပေးဆောင်သည့်လ ကျောင်းဝင်ချိန် ဒုတိယနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန် ဒုတိယနှစ်သြဂုတ်လကုန်
အရစ််ကျပေးဆောင်ခြင်း ၄၁၀၀၀၀ယန်း ၃၃၅၀၀၀ယန်း ၃၄၀၀၀၀ယန်း
၁လပိုင်းကျောင်းသား ပေးဆောင်ရမည့်လ ကျောင်းဝင်သည့်အခါ(ပထမမြောက်နှစ်) ဒုတိယနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်(ဒုတိယနှစ်)
တစ်ကြိမ်ထဲပေးဆောင်ခြင်း ၇၄၅၀၀၀ယန်း ၁၇၂၀၀၀ယန်း
အရစ်ကျပေးဆောင်သည့်လ ကျောင်းဝင်ချိန် ကျောင်းဝင်နှစ်မေလကုန် ဒုတိယနှစ်မေလကုန်
အရစ််ကျပေးဆောင်ခြင်း ၄၁၀၀၀၀ယန်း ၃၃၅၀၀၀ယန်း ၁၇၂၀၀၀ယန်း

ဒုတိယနှစ်ပြီးနောက်ကျောင်းလခ (ကျောင်းဆင်းသည်အထိ)

ဒုတိယနှစ် (ကျောင်းဆင်းချိန်အထိ) ကျောင်းလခများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာအောက်ပါအ
တိုင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းလခသာခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။

ကျောင်းဝင်ချိန် ကျူရှင်အခကြေးငွေ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအခကြေးငွေ သင််ထောက်ကူပစ္စည်းအခကြေးငွေ မတော်တဆအာမခံ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်) အခွန််(၁၀ရာခိုင်နူန်း) စုစုပေါင်း
၄လပိုင်းကျောင်းသား ၅၄၀၀၀၀ယန်း ၂၀၀၀၀ယန်း ၅၀၀၀၀ယန်း ၆၀၀၀ယန်း ၅၀၀၀ယန်း ၅၄၀၀၀ယန်း ၆၇၅၀၀၀ယန်း
၇လပိုင်းကျောင်းသား ၄၀၅၀၀၀ယန်း ၁၅၀၀၀ယန်း ၃၇၅၀၀ယန်း ၄၅၀၀ယန်း ၅၀၀၀ယန်း ၄၀၅၀၀ယန်း ၅၀၇၅၀၀ယန််း
၁၀လပိုင်းကျောင်းသား ၂၇၀၀၀၀ယန်း ၁၀၀၀၀ယန်း ၂၅၀၀၀ယန်း ၃၀၀၀ယန်း ၅၀၀၀ယန်း ၂၇၀၀၀ယန်း ၃၄၀၀၀၀ယန်း
၁လပိုင်းကျောင်းသား ၁၃၅၀၀၀ယန်း ၅၀၀၀ယန်း ၁၂၅၀၀ယန်း ၁၅၀၀ယန်း ၅၀၀၀ယန်း ၁၃၅၀၀ယန်း ၁၇၂၅၀၀ယန်း

ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း

စာတိုက်သေတ္တာအမှတ်၄၁၈-၀၀၆၆၊ရှီဇူအိုကခရိုင်၊ဖူဂျီနိုမိရမြို့၊အိုးမိရမြို့နယ်၁၀-၉ACC Building/ဂျပန်/
ဖုန်းနံပါတ်(၈၁)၀၅၄၄-၂၄-၈၈၂၈

နာရီတာလေဆိပ်မှစသည့်အစီအစဥ်

ရထားအသုံးပြုသူများ နာရီတာလေဆိပ်မှ(JRအထူးနာရီတာရထားလိုင်း)→JR တိုကျိုဘူတာ(ကျည်ဆံရထား)→မိရှိးမား→ဖူဂျီဘူတာ
→ဖူဂျီနိုမိရဘူတာ
Limousine Busအသုံးပြုသူ JRတိုကျိုဘူတာ(အမြန်ဘတ်စ်ကား)→ဖူဂျီနိုမိရ

ရှီဇုအိုကလေဆိပ်မှစသည့်အစီအစဥ်

Limousine Busအသုံးပြုသူ အကြိုအပို့ဝန်ဆောင်မူ့ရှိခြင်း၊အသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းပါ

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်

မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုဖုန်း (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် မေးလ်ပုံစံ ကိုအသုံးပြုနေပါကလိုအပ်သောအရာများကိုဖြည့်ပြီး ပို့ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မေးလ်ပုံစံ

ဖောင်တွင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သွင်းပြီး “ ဖြည့်သွင်းခြင်းအားစစ်ဆေးရန်” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
(!)အမှတ်အသားတွင်ရှိသောခေါင်းစဥ်များကိုမဖြစ်မနေဖြည့်သွင်းရန်

  ကျေးဇူးပြု၍ရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။
  ပြင်ဆင်ချက်ပြုလုပ်ရန်ရှိပါကအောက်ခြေရှိ "အကြောင်းအရာ"ပြင်ဆင်ရန်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
  အကြောင်းအရာတွင်ပြင်ဆင်ရန်မရှိပါကအောက်ခြေရှိ "ပို့ရန်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ "

  တက်ရောက်လိုသောသင်တန်း
  စတင်တက်ရောက်လိုသောလ
  နှစ်
  အမည်
  နိုင်ငံ
  ဖုန်းနံပါတ်
  အီးမေးလ်လိပ်စာ
  စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသောအကြောင်းအရာ  This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.